An điền, bến cát , Bình Dương Vị trí đất cách điện 3 pha có 80 mét Vị trí này phù hợp làm kho xưởng DT: 1400 m2 cây lâu năm ( 15×59 nở hậu 32 mét)

.
.
.
.