Bán 21.670m2 đất SKC. Ấp Bàu Cỏ,xã Phước Hòa,,Phú Giáo,BD.

.
.
.
.