Chánh Phú Hòa , bến cát đường nhựa có kế hoạch mở rộng gần mỹ phước tân vạn và lộ 7B

.
.
.
.