Đất An Điền, Bến Cát, Bình Dương. DT: 8080 m2 (125 x71) cây lâu năm

.
.
.
.