Đất an điền, bến cát. DT 10×57 thổ cư 100

.
.
.
.