Đất an điền, Bến Cát Phù hợp làm vườn nghĩ dưỡng Đường nhựa 7 mét đến đất. Cách DT748 khoảng 500 mét DT: 9827 m2 cây lâu năm 90×100

.
.
.
.