Đất An Tây, Bến Cát, Bình Dương. Mặt tiền DH609. Dt: 4330 m2 tc 219 .

10.500.000.000

.
.
.
.