Đất bình Mỹ vị trí cách DT742 khoảng 600 mét. Đường đang lên nhựa. Tổng 3645 m2 đất cây lâu năm.( mua sổ nào cũng bán ) DT: 12 x 96 và 24 x 103

.
.
.
.