Đất cao su gần 4.2 hetta tam lập, phú giáo , Bình Dương. Mặt tiền DH502 được 8 m đi vào nở hậu. Hiện tại có 3 mặt tiền 2 mặt tiền đường đất và 1 mặt tiền DH502

.
.
.
.