Đất chánh mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương. Rạch bao quanh

.
.
.
.