Đất chánh nghĩa , đường nhựa 5.5m Dt 575M2 (15 x 35m) ODT 300m2

20.000.000.000

.
.
.
.