Đất chánh phú hòa 5×27 tc 100. Đường sắp nhựa

.
.
.
.