Đất Chánh Phú Hòa, Bến Cát 5×27 thổ cư 100

.
.
.
.