Đất chánh Phú Hòa bến cát Bình Dương Đường nhựa 6 mét thông lộ 7B và mỹ phước tân vạn Đường nhựa thông tuyến cách lộ 7B có 400 mét DT: 5×49 tc 60

.
.
.
.