Đất chánh phú hòa, bến cát. Gần mỹ phước tân vạn 10×35 thổ cư 200

.
.
.
.