Đất Định Hòa 1 xẹt Mptv. DT: 1162 m2 ( 37,9 x 30,7 ) thổ cư 600.

.
.
.
.