Đất Định Hòa, TDM, Bình Dương. 5×27.7 thổ cư 60

.
.
.
.