Đất Định Hòa, Tdm, Bình Dương. Vị trí gần nhà ở xã hội Becamex Định Hòa và Đại học Quốc tế Miền Đông. Dt: 5×23= 103,6m2. Thổ cư: 80 m2

.
.
.
.