Đất Định Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương. 12×50 thổ cư 100

.
.
.
.