Đất Hòa Phú, Tdm, Bình Dương. Dt: 28.101 m2 đất sản xuất phi nông nghiệp.

.
.
.
.