Đất lai hưng, bàu Bàng, Bình Dương. Dt: 100×100 thổ cư 1200

.
.
.
.