Đất long Nguyên, Bàu Bàng, Bình Dương. DT: 5318 m2 thổ cư 300

.
.
.
.