Đất long Nguyên, Bàu Bàng, Bình Dương DT: 9569 m2 đất cây lâu năm. ( 41.4×240 )

.
.
.
.