Đất long nguyên, bàu bàng. DT: 20×60 đường nhựa cách DH619 khoảng 200 mét

.
.
.
.