Đất Phước Hòa, Phú Giáo, Bình Dương. DT: 7315 m2 ( 60×121 )

.
.
.
.