Đất skc Mặt tiền DH515 thuộc Phước Hòa , Phú Giáo. DT: Gần 4.8 hetta thông DT750 và DT741

.
.
.
.