Đất tân hiệp, tân uyên, Bình Dương. DT: 5.000 m2 cây lâu năm Vị trí đất cách tân hiệp 10 điện 3 pha có 300 mét

.
.
.
.