Đất thích hợp làm kho xưởng An điền, Bến Cát, Bình Dương. DT: 8080 m2 CLN

.
.
.
.