Đất Vĩnh hòa, phú giáo. Bình Dương.DT: 10×38 tc 100

.
.
.
.