Đất vĩnh tân, tân uyên, Bình Dương. Dt: 5×63 tc 100

1.500.000.000

.
.
.
.