DT741 chánh Phú Hòa bến cát DT: 10×70 có 2 lô liền kề

.
.
.
.