Long tân, dầu tiếng, bình dương. DT: 3.4 hetta skc 17000

.
.
.
.