Long tân, dầu tiếng, bình dương. DT: 8.2 hetta huy hoạch skc

.
.
.
.