Mặt tiền Đại Lộ Bình Dương đoạn gần ngã 3 lăng xi. Dt: 3045,4 m2 tc 300 ( 31×95 )

.
.
.
.