Mặt tiền DT748 An Lập Dầu Tiếng Bình Dương. DT: 3.497 m2 thổ cư 300

.
.
.
.