Mặt tiền DT748 an lập, Dầu Tiếng. DT: 3500 m2 thổ cư 300 giáp sông

.
.
.
.