Mặt tiền DT748 An Lập, Dầu Tiếng. Phù hợp nghĩ dưỡng giáp sông thị tính

.
.
.
.