Mặt tiền kinh doanh ngay chợ nhật huy cách DT741 đúng 100 mét.

.
.
.
.