Mặt tiền Quốc Lộ 14. Gần ngã 3 Bố Lá. Dt: 12×51 tc 150

5.500.000.000

.
.
.
.