Minh tân, dầu tiếng DT: 3.3 hetta cln… Mặt tiền 163 mét phía sao giáp Suối

.
.
.
.