Tân hiệp 10 tân uyên , Bình Dương DT: 11.458 m2 mặt tiền 76 mét nhựa điện 3 pha. Đất TMDV 100% đăng ký 30 năm

.
.
.
.