TDC Mỹ Phước 1 mở rộng. Mặt tiền TC1 thuận tiện kinh doanh. DT: 12×30 tc 100%

.
.
.
.