Vĩnh tân 35, tân uyên, Bình Dương. 10×52 thổ cư 200

.
.
.
.